Facultatea

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iasi, a purtat pana in 2009 numele de Facultatea de Electrotehnica din Iasi si este una din cele 11 facultati ale Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi”. Ea isi are radacinile in Scoala de Electricitate Industriala fondata la Iasi, in 1910, de care Dragomir Hurmuzescu si care reprezinta prima forma de invatamant superior electrotehnic din Romania.

În prezentul an universitar facultatea are inmatriculati un numar de 1519 studenti in ambele cicluri de studii, de licenta si de master, ocupand pozitia a doua in universitate. Ea este organizată în 4 departamente:

  • Departamentul de Electrotehnică,
  • Departamentul de Energetică,
  • Departamentul de Măsurări electrice şi materiale electrotehnice,
  • Departamentul de Utilizări, acţionări şi automatizări industriale.

Activitatea didactica a facultatii se desfasoara, asa cum sugereaza in mare parte numele, in trei domenii de studii: inginerie electrică, inginerie enegetica si inginerie si management.

Activitatea doctorala este de asemenea consistentă, la cei 22 conducători de doctorat fiind înscriși un număr de 81 de doctoranzi, atat la forma cu frecventa cat si la cea fara frecventa.

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iasi se bucura de un bun renume ca organizator de conferinte internationale de profil, cu un ridicat nivel stiintific si de participare, devenite intre timp traditionale. Astfel, la fiecare doi ani se desfasoara cate o editie a urmatoarelor manifestari:

  • Conferinta Electrical and Power Engineering (EPE), ale cărei ultime trei volume de lucrări au fost indexate ISI Thomson. In 2018 va avea loc cea de a 10-a ediție, aniversară.
  • Conferinta de Sisteme Electromecanice si Energetice (SIELMEN), desfasurata traditional la Chisinau si organizata împreună cu Facultatea de Energetică si Inginerie Electrica a Universităţii Tehnice a Moldovei din Chişinău şi cu Facultatea de Inginerie Electrica a Universităţii din Craiova. In octombrie 2017 s-a desfasurat cea de a 11-a editie a conferintei.

Pe lângă acestea, tot la Iaşi au mai fost organizate și alte prestigioase conferințe internaţionale periodice şi itinerante, precum International Measurement Confederation, 22th și 15th IMEKO TC4 Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation IMEKO-2017 și IMEKO-2007 şi World Energy System Conference, WESC-2008.

 

SETIS – Societatea absolvenţilor

La 27 aprilie 2002, a luat ființă Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică având acronimul SETIS, la inițiativa unui număr de 26 membri fondatori, cadre didactice şi absolvenţi cu activitate notorie în mediul economic şi ştiinţific. Ea aste o organizație non-profit de tip ALUMNI care ca scop crearea unui cadru organizat în care absolvenţii să poată menţine legături cât mai strânse atât între ei cât şi cu facultatea, în avantajul ambelor părţi. Facultatea aşteaptă de la foştii absolvenţi oferte de locuri de muncă pentru noile promoţii, de locuri pentru stagii de practică, participare şi sprijin pentru evenimentele organizate de către facultate, precum conferinţe ştiinţifice, expoziţii, promovarea facultăţii în vederea atragerii de studenţi de cât mai bună calitate etc. De asemenea şi facultatea oferă absolvenţilor cadrul necesar pentru întâlnirile promoţiilor, participare la cursuri de specializare, însriere la doctorat etc.

SETIS editează un periodic, „Buletinul SETIS”, structurat pe un număr de rubrici referitoare la activităţile facultăţii, ale societăţii absolvenţilor, prezentarea unor personalităţi, absolvenţi ai facultăţii, atât din mediul academic cât şi din economia naţională, noutăţi tehnico-ştiinţifice. De asemenea, SETIS a înfiinţat o editură pentru tipărirea unor monografii, cursuri şi alte publicaţii ştiinţifice sau didactice. Informaţii detaliate şi actualizate despre SETIS pot fi găsite pe pagina web www.setis.ro .