Despre noi

Asociația de Acționări Electrice din România (AAE) s-a născut la inițiativa participanților la cea de a VII-a Conferință Națională de Acționări Electrice (CNAE) care s-a desfășurat la Galați în perioada 11-14 octombrie 1990.  Comitetul de inițiativă întrunit la data de 12.10.1991 a adoptat obiectivele și statutul asociației, stabilind totodată un comitet de conducere format din 15 membrii dintre care un președinte (Prof.dr.ing. Dumitru Căluianu), un vicepreședinte (Prof.dr.ing. Mircea Paul Diaconescu) și un secretar (Prof.dr.ing. Emil Roșu).
Asociația a căpătat statut juridic prin Sentința Civilă nr. 101 din 19.12.1991 a Judecătoriei Galați.
Asociația AAE a fost afiliată Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) din anul 1992.
(http://www.agir.ro/societate.php?id_societate=9)

 

O parte din obiectivele prevăzute în Satutul AAE de la înființare (1991) nu au primit validarea timpului, dar asociația rămâne activă în scopul ei primordial: organizarea și desfășurarea Conferinței Naționale de Acționări Electrice (CNAE) o dată la doi ani.

 

O cronologie a edițiilor CNAE poate fi consultată aici.